OBS De Kelderswerf in Obdam geeft kinderen vleugels. Op onze school leren kinderen onderzoekend en ontdekkend. Het schoolteam, de leerlingen en de ouders werken sámen aan een fijne en leerzame basisschooltijd.

Lees Meer

Over onsNa 8 jaar Kelderswerf is je kind op het vervolgonderwijs voorbereid en dat op een fijne school waar iedereen van én met elkaar leert.

Schooltijden, vakantie & vrije dagen

 

Voor de groepen 3 t/m 8:

maandag t/m vrijdag van 8:25 tot 14:05 uur.

 

Voor groepen 1-2:

maandag t/m donderdag van 8.25 tot 14.05 uur en op vrijdag van 8.25 tot 12.00 uur.

 

 

Wij zijn een Vreedzame School

Wij werken volgens de principes van de Vreedzame school.
In elk blok staat er een onderwerp centraal!

Blok 1: We horen bij elkaar

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels hebben de leerkrachten en kinderen samen afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

Lees meer

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. 

Lees meer

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. 

Lees meer

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben.

Lees meer

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. 

Lees meer

Blok 6: We zijn allemaal anders

Het doel van dit blok is een open houding bij de leerlingen te creëren ten aanzien van verschillen tussen mensen, want iedereen is anders. De lessen zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

Wij zijn Allure

 Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. 

Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.