Ouderbetrokkenheid 3.0

Door een goede samenwerking tussen leerling, school en ouders presteren leerlingen beter en neemt hun welbevinden toe.