the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Kelderswerf

Op obs de Kelderswerf wordt ieder kind gezien. We werken samen, leren samen, groeien samen, maar ook individueel. Kom langs en ontdek het zelf!

20

enthousiaste collega’s verwelkomen je graag!

178

kinderen spelen elke dag op ons schoolplein

12

extra activiteiten naast de lessen in de klas

5

IPC units per jaar waarbij we op onderzoek uitgaan

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken
  • Omdat wij een heel fijne school zijn, die een  veilig en positief leerklimaat biedt en ieder kind gezien wordt

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Leerlingenraad

Tijdens het eerste overleg hebben de leden zich aan elkaar voorgesteld en verteld waarom zij graag in de leerlingenraad wilden. Vervolgens hebben de kinderen voorbeelden van een reglement voor een leerlingenraad opgezocht. De kinderen gaan één voorbeeld goed bekijken en noteren waar zij het mee eens/oneens zijn, maar ook of ze nog aanvullingen nodig vinden. Tijdens het overleg op 8 oktober gaan we de bevindingen bespreken, zodat we vervolgens ons eigen reglement kunnen gaan vaststellen.

Plusklas

Iedere donderdag werken er 10 kinderen in de plusklas. De kinderen komen uit groep 5 t/m 8. De plusklas is van 10:45 uur tot 11:55 uur. Binnen deze tijd zijn wij met verschillende thema’s en vakken bezig. Meestal wordt de tijd van de plusklas in 3 delen verdeeld. Eerst een opwarmertje. Dat kunnen allerlei gezamenlijke activiteiten zijn zoals: filosoferen of het oplossen van een raadsel. Daarna schoolwerk (huiswerk voor in de klas) bespreken. En nieuw schoolwerk opgeven. Daarna werken aan een thema/opdracht. 

Oudervereniging

De oudervereniging op de Kelderswerf bestaat uit enthousiaste ouders die zich voor veel leuke activiteiten op onze school inzetten. Wij zijn heel blij met hun inzet en al het werk dat zij verzetten. Op de borden bij de ingangen van de school kunt u zien wie er lid zijn van de ouderraad.

In de tekst hieronder kunt u zien welke activiteite ...

Medezeggenschapsraad

Het doel is ter verbetering van de communicatie tussen ouders en MZR geleding. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid. Bij het versturen van een mail dient er een correcte vermelding van de afzender te staan en een duidelijke onderwerpaanduiding. De MZR vergadert 4 á 5 keer per jaar; uw ingediende vraag wordt op de daarop-volgende MZR vergadering als rondvraag ingediend. Afhankelijk van de vraag, kan ter plekke een antwoord worden gegeven of pas op de daaropvolgende vergadering. U krijgt hierover bericht. U kunt ons bereiken via: mzr@kelderswerf.nl

Onze groepen

Ontdek ze allemaal hier!

Groep 1-2a

Juf Vera en juf Inge zijn de leerkrachen van groep 1/2 A.

Maandag juf Inge Dinsdag t/m vrijdag juf Vera

Kijk eens wat een kleuter kan Ik kan bouwen, ik kan sjouwen Ik kan kunstjes doen op slappe touwen. Ik kan tekenen, ik kan plakken Ik kan balanceren op hoge hakken. Ik kan dansen, ik kan zingen Ik kan in de zandbak springen. Ik kan tellen, ik ken de kleuren Ik kan ritsen en ik kan scheuren. Ik kan al echte letters schrijven Maar ik wil zo graag ook nog een kleuter blijven. Ik wil proeven… ruiken… en voelen Ik wil groeien in MIJN EIGEN doelen. Met mijn handen en mijn voeten Heerlijk in de wereld wroeten. Ik ben ik, ik ben uniek. En ik ben NIET van elastiek. Je kunt mij niet maken tot iets wat ik niet ben. Maar wel helpen zodat ik mijzelf nog beter ken. Want zelfs als ik mijn knie bezeer Weet dan dat ik ALTIJD leer! In onze klas zijn de kleuters altijd in ontwikkeling, op ontdekkingstocht en aan het leren. Door te spelen, te ervaren en in contact te zijn met anderen, gaat de wereld voor hen open. In de grote kring worden taal- en rekenactiviteiten gedaan waaraan iedere kleuter actief en op zijn/haar niveau kan deelnemen. Ook wordt er samen muziek gemaakt, voorgelezen uit verschillende boeken en worden de eerste Engelse woordjes aangeboden! De klas wordt altijd uitdagend, uitnodigend en rijk aan materialen ingericht. De kleuters worden geprikkeld om te gaan spelen en hierdoor verschillende vaardigheden te leren. De verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek, knutselhoek, watertafel, etc.) en kleine kringen (taalspel, rekenspel, knutselactiviteit, etc.) bieden alle kleuters een rijke leeromgeving waarin hun ontwikkeling tot bloei komt. Om het onderwijs zo betekenisvol mogelijk voor de kleuters in te richten wordt er thematisch gewerkt. Iedere periode tussen twee vakanties in worden alle activiteiten in de klas rondom een bepaalde context gebouwd. Zodoende staan alle activiteiten met elkaar in verbinding en de kleuters kunnen hun eigen fantasie kwijt tijdens het spel. Ook aan de bewegingsbehoefte van de kleuters wordt tegemoet gekomen. Naast het spelen in de klas staat iedere dag ook bewegingsonderwijs op het programma: buiten spelen (fietsen, in de zandbak graven, schommelen, glijden, etc.) en gymmen in het speellokaal (klimmen, balanceren, tikspellen, gooien, etc.) stimuleren de grove motoriek nog eens extra. Naast de leerkracht en de kleuters zitten er nog twee dieren in de klas: de knuffels Aapje en Tijger van de Vreedzame School. Deze dieren beleven allerlei avonturen waarvan de kleuters weer leren: hoe we met elkaar moeten omgaan, hoe ruzies opgelost moeten worden, samen delen, etc. Wij gaan lekker samen spelen En zullen ons dus niet vervelen. Want het is ontzettend fijn Dat hier heel veel vriendjes zijn!

Groep 1-2b

Juf Annalies en Juf Floor zijn de leerkrachten van groep 1/2 B.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Annalies Woendag juf Floor

In onze klas kun je allemaal verschillende activiteiten doen, o.a. bouwen, in het speelhuis spelen, tekenen, knutselen, schilderen en werken met ontwikkellingsmateriaal en achter de computer.

We leren ook Engels met de methode Groove me.

Aap en tijger zitten ook in onze klas en horen bij de Vreedzame school.

In het speellokaal gymmen met groot en klein materiaal en buiten spelen we met de karren en fietsen en in de zandbak.

We hebben veel plezier en leren heel erg veel.

Groep 3

Juf Saapke en meester Fabian zijn de leerkrachten van groep 3.

Maandag t/m woensdg juf Saapke. Donderdag en vrijdag meester Fabian.

Elke woensdag en vrijdag hebben de kinderen respectievelijk van 11.30 tot 12.15 uur en van 11.15 tot 12.00 uur gymles in de van Wassenaerstraat. De groep gaat daar lopend naar toe.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Wereld in getallen 3

* Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen, Kimversie

* Technisch lezen: VNL (vernieuwd niveaulezen)

* Schrijven: Pennenstreken

* Wereldoriëntatie: Gedurende het schooljaar worden er vijf units van IPC uitwerkt. Deze units sluiten deels aan bij de aanvankelijk leesmethode, maar vooral bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen elke unit staan drie leer- en/of vaardigheidsdoelen centraal.

Het specifieke lesaanbod wordt beschreven in "Wat leert uw kind" en is terug te vinden in de Nieuwsflitsen.

 

Groep 4

Juf Melissa en meester Fabian zijn de leerkrachten van groep 4.

Maandag t/m woensdag juf Melissa. Donderdag en vrijdag meester Fabian.

Op woensdag gymmen de kinderen van 10:45 uur tot 11:30 uur en op vrijdag gymmen de kinderen om de week van 10:30 uur tot 11:15 uur in de gymzaal in de van Wassenaerstraat.

De eerste weken van het schooljaar zullen we daar lopend naar toe gaan, daarna gaan we met de fiets.

Om de week krijgen de kinderen op maandagochtend zwemles in het Koggenbad in de Goorn.

De kinderen worden daar met een touringbus heen gebracht.

Het specifieke lesaanbod wordt in de Nieuwsflitsen beschreven.

Met elkaar maken we er een goed schooljaar van.

Groep 5

Meester Sven en juf Ella zijn de leerkrachten van groep 5.

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat meester Sven voor de groep. Op dinsdag staat juf Ella voor de groep.

Op woensdagmorgen hebben alle kinderen van groep 5 gym. We gymmen dan van 11.30 tot 12.15 uur in de gymzaal aan de Wassenaerstraat.

Om de week gaan de kinderen zwemmen (op maandag). De kinderen krijgen zwemles van zwemleerkrachten van het Koggenbad in de Goorn.

In de week dat zij niet zwemmen, gymmen zij op vrijdag van 10.45 tot 11.30 uur in de gymzaal.

 

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Getal & Ruimte Junior

* Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

* Technisch lezen: VNL

* Taal: Taal in Beeld

* Spelling: Staal

* Engels : Groove me

* I.P.C.

Groep 6

Juf Hester en juf Elisa zijn de leerkrachten van groep 6.

Dinsdag t/m donderdag juf Hester. Maandag en vrijdag juf Elisa.

Op woensdagochtend en vrijdagochtend hebben de kinderen gym. Dit is in de gymzaal in de van Wassenaerstraat.

Op maandagochtend hebben we HVO van HVO leerkracht Mieke van Helmond.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Wereld in getallen

* Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

* Technisch lezen: VNL

* Taal: Taal in Beeld

* Spelling: Spelling in Beeld

* WO: IPC

* Engels: Groove.me

Groep 7

Op woensdagochtend en vrijdagochtend hebben de kinderen gym. Dit is in de gymzaal in de van Wassenaerstraat. Op maandagochtend hebben we HVO van HVO leerkracht Mieke van Helmond.

We werken met de volgende methodes:

* Sociaal emotionele ontwikkeling: De Vreedzame School

* Rekenen en wiskunde: Wereld in getallen

* Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

* Technisch lezen: VNL

* Taal: Taal in Beeld

* Spelling: Spelling in Beeld

* WO: IPC

* Engels: Groove.me

Groep 8

Juf Annemieke en juf Ella zijn de leerkrachten van groep 8.

Maandag, dinsdag en vrijdag juf Annemieke. Woensdag en donderdag juf Ella.

We hebben een hamster in de klas. Zij heet Bobby. Samen verzorgen we haar heel goed.

We zijn een heel gezellige groep en werken ook heel hard.

Met elkaar maken we er weer een heel fijn schooljaar van.