panerai watches replicas Basisschool de Kelderswerf

Oudervereniging

Klasseninformatieavond

Aan het begin van het schooljaar presenteren de oudervereninging en medezeggenschapsraad zichzelf in de middenruimte. We hebben dan een standje waar u alle informatie over de ouderraad kunt vinden en uw vragen kunt stellen aan de aanwezige ouderverenigingsleden. Tevens presenteren wij deze avond onze jaarstukken en de begroting. U kunt de stukken onder het genot van een kopje koffie of thee inzien. Voorafgaande aan deze avond vindt er door een tweetal ouders een kascontrole plaats.

Deze avond is in de plaats gekomen voor de jaarvergadering.

 

Schoolreisje

Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen van groep 3 tot en met 7 op schoolreisje. Voor de kleuters wordt er om het jaar een schoolreisje georganiseerd. De leerlingen van groep acht gaan drie dagen op kamp naar Texel. De oudervereniging bepaalt in samenspraak met het team, waar de schoolreisjes naar toe gaan en legt dit vast. Ook het busvervoer regelen is een taak van de oudervereniging.

De oudervereniging vraagt aan iedere ouder een vastgestelde bijdrage voor het schoolreisje.

Voor de kleuters wordt er om het jaar een kleuterdag georganiseerd op de dag dat de andere leerlingen op schoolreisje zijn. In deze commissie, bestaande uit leerkrachten en ouders, zitten ook een paar afgevaardigden van de oudervereniging om mee te helpen in de organisatie.

 

Sinterklaas

De vrijdagavond voor de Sinterklaasintocht bereiden we alles rond het Sinterklaasfeest voor. Onder andere door de school te versieren. Ook hiervoor wordt de hulp van ouders gevraagd.

Op de dag dat Sint op school komt verzorgt de oudervereniging, dat alle kinderen wat te drinken met wat lekkers krijgen.

 

Kerstmarkt en kerstviering

In de week voor de kerstvakantie organiseert de oudervereniging twee dagen een kerstmarkt.. De oudervereniging verzorgt de catering tijdens de kerstmarkt. In ons "restaurant" zijn allerlei lekkernijen te koop, zodat de ouders met hun kinderen op school kunnen eten. De opbrengst van de kerstmarkt is altijd voor een goed doel. Dit doel wordt gekozen door het team. Op de kerstmarkt vindt u een stand met informatiemateriaal over dit goede doel.

Tijdens de kerstviering is de oudervereniging aanwezig om hand en span diensten te verlenen. Ook verzorgt de oudervereniging de inkopen, zoals de tafelkleden, servetten, kaarsjes, kerstpresentjes, het drinken voor de kinderen enzovoorts.

Na afloop van de kerstviering is de oudervereniging op het schoolplein aanwezig om de ouders een glaasje glühwein aan te bieden en te proosten op een prettige vakantie en een goed uiteinde.

  

Afscheidsavond groep acht

De oudervereniging is aanwezig, verzorgt de inkopen en doet de catering voor de afscheidsavond van de groep acht leerlingen.

Alle groep acht leerlingen krijgen na afloop van de musical een boek namens de oudervereniging aangeboden als herinnering aan onze school.

 

Kledingactie

De oudervereniging organiseert in het najaar en het voorjaar een kledingactie. Dit in samenwerking met inzamelingsbedrijf met "Bag 2 school". Een maand lang kunnen kleding, schoenen, knuffels en dergelijke worden ingeleverd in de schuur van de onderbouw.

We maken bekend wanneer de actie is door middel van aanplakbiljetten en een aankondiging in de info. Tevens krijgen de kinderen een blauwe zak mee naar huis, waarop de uiterste inleverdatum vermeld staat en waarin de kleding kan worden ingeleverd. Heeft u extra zakken nodig? Dan mogen dit natuurlijk ook gewone vuilniszakken zijn.

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen voor de kinderen.

 

Versieren

We versieren de school voor allerlei feesten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, maar ook bijvoorbeeld voor de kinderboekenweek. Dit is altijd veel werk. Daarom vragen wij voor sommige versieractiviteiten hulp van andere ouders.

 

Hulpouders

De organisatie van sommige activiteiten vraagt veel tijd en inzet van de ouderverenigingsleden.

Daarom roepen wij voor sommige activiteiten de extra hulp in van andere ouders. Enkele voorbeelden hiervan zijn het versieren en voorbereiden voor Sint en Kerst, hulp op de kerstmarkt of de Fancy Fair.

Voor de activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken, hangen we bij iedere groep intekenlijsten op. Wij rekenen dan op uw komst.