panerai watches replicas Basisschool de Kelderswerf

IPC

IPC is een geïntegreerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, maatschappelijke vorming en expressievakken.

De lesstof wordt in aansprekende thema's (units) aangeboden, waarbij de thema's vanuit de verschillende vakgebieden worden belicht. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende vakgebieden duidelijk gemaakt. Leerlingen kunnen zo nieuwe kennis veel beter verbinden aan kennis die ze al hebben. Hierdoor zullen zij die kennis zich ook beter eigen maken. Projectmatig werken vergroot bovendien de betrokkenheid van leerlingen.

De uitgangspunten van IPC zijn:

  • Zelf ontdekkend leren.
  • Uitgaan van meervoudige intelligentie en coöperatieve werkvormen. Het stimuleren van vaardigheden als informatie zoeken, onderzoeken en presenteren heeft naast het opdoen van kennis een belangrijke plaats.
  • Leerdoelen worden steeds per vakgebied geformuleerd en zijn altijd duidelijk zichtbaar in de klas. De onderwijsdoelen zijn door de Onderwijsinspectie gecontroleerd en voldoen aan de kerndoelen.
  • Sterke internationale insteek. In iedere unit is aandacht voor internationaal begrip. Kinderen worden zich bewust van overeenkomsten en verschillen tussen volkeren en landen op de wereld.