Blok 1: We horen bij elkaar

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels hebben de leerkrachten en kinderen samen afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.