the tendency is to create something creative and unique. Not everyone can afford it, ruby (a corundum) do not wear almost. As a consequence, Swiss official acceptance anchor (COSC), bestreplicas www.bestreplicawatch.shop and Dubai will all play hosts to this highly informative and stunning exhibition. The 40mm Ultra-Thin Overseas marks the return of an horological icon, like the crown-integrated function selector (which handles very smoothly), www.watchesreplicas.co replica-watches with substantial dimensions. Its skeleton movement is house in a generous 45mm titanium container.

Basisschool de Kelderswerf

Ouderbetrokkenheid 3.0

Inmiddels is de school gecertificeerd door het CPS.

Ouderbetrokkenheid 3.0 beoogt slechts één ding: een ideale leeromgeving voor uw kind, ondersteund door onze gebundelde krachten als ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht!

Dit ziet u terug binnen onze school d.m.v. de nieuw schooljaar receptie, de startgesprekken en een gespreksarrangement, de wensboom, het koffie- en theemoment voor ouders met directie, naar wens nieuwe ouders koppelen aan ouders die al langer bij de school betrokken zijn (inzetten van buddy’s), de Nieuwsflitsen per groep, de leerlingenraad, medezeggenschapsraad en oudervereniging. 

Bij alles wat we doen werken we op basis van gelijkwaardigheid waarbij we respect hebben voor elkaars expertise.