panerai watches replicas Basisschool de Kelderswerf

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 beoogt slechts één ding: een ideale leeromgeving voor uw kind, ondersteund door onze gebundelde krachten als ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht!

Dit ziet u terug binnen onze school d.m.v. de nieuw schooljaar receptie, de startgesprekken en een gespreksarrangement, de wensboom, het koffie- en theemoment voor ouders met directie, naar wens nieuwe ouders koppelen aan ouders die al langer bij de school betrokken zijn (inzetten van buddy’s), de Nieuwsflitsen per groep, de leerlingenraad, medezeggenschapsraad en oudervereniging. 

Bij alles wat we doen werken we op basis van gelijkwaardigheid waarbij we respect hebben voor elkaars expertise.