OBS De Kelderswerf | Weerestraat 70 | 1713 VC Obdam
Goed om te weten

Interne contactpersoon klachtenprocedure/ vertrouwenspersoon

Op iedere Allure school is een interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon aangesteld. De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. Op de Kelderswerf vervult Elisa Maas deze taak.

 

 

Medezeggenschapsraad

downloaden

Goed om te weten

Interne contactpersoon klachtenprocedure/ vertrouwenspersoon

Op iedere Allure school is een interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon aangesteld. De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionari ... Lees verder >>

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen presteren beter en hun welbevinden neemt toe naarmate ouderbetrokkenheid toeneemt.

We spreken van ouderbetrokkenheid wanneer uit het gedrag van ouders blijkt dat zij een gedeelde verantwoordelijkhei ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.