OBS De Kelderswerf | Weerestraat 70 | 1713 VC Obdam
Oudervereniging

De oudervereniging op de Kelderswerf bestaat uit enthousiaste ouders die zich voor veel leuke activiteiten op onze school inzetten. Wij zijn heel blij met hun inzet en al het werk dat zij verzetten. Op de borden bij de ingangen van de school kunt u zien wie er lid zijn van de ouderraad.
In de tekst hieronder kunt u zien welke activiteiten de ouderraad zoal vormgeeft.

Klasseninformatieavond

 

 

Aan het begin van het schooljaar presenteren de oudervereninging en medezeggenschapsraad zichzelf in de middenruimte. We hebben dan een standje waar u alle informatie over de ouderraad kunt vinden en uw vragen kunt stellen aan de aanwezige ouderverenigingsleden. Tevens presenteren wij deze avond onze jaarstukken en de begroting. U kunt de stukken onder het genot van een kopje koffie of thee inzien. Voorafgaande aan deze avond vindt er door een tweetal ouders een kascontrole plaats.

Deze avond is in de plaats gekomen voor de jaarvergadering.

 

Schoolreisje

Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen van groep 3 tot en met 7 op schoolreisje. Voor de kleuters wordt er om het jaar een schoolreisje georganiseerd. De leerlingen van groep acht gaan drie dagen op kamp naar Texel. De oudervereniging bepaalt in samenspraak met het team, waar de schoolreisjes naar toe gaan en legt dit vast. Ook het busvervoer regelen is een taak van de oudervereniging.

De oudervereniging vraagt aan iedere ouder een vastgestelde bijdrage voor het schoolreisje.

Voor de kleuters wordt er om het jaar een kleuterdag georganiseerd op de dag dat de andere leerlingen op schoolreisje zijn. In deze commissie, bestaande uit leerkrachten en ouders, zitten ook een paar afgevaardigden van de oudervereniging om mee te helpen in de organisatie.

 

Sinterklaas

De vrijdagavond voor de Sinterklaasintocht bereiden we alles rond het Sinterklaasfeest voor. Onder andere door de school te versieren. Ook hiervoor wordt de hulp van ouders gevraagd.

Op de dag dat Sint op school komt verzorgt de oudervereniging, dat alle kinderen wat te drinken met wat lekkers krijgen.

 

Kerstmarkt en kerstviering

In de week voor de kerstvakantie organiseert de oudervereniging twee dagen een kerstmarkt. Op deze kerstmarkt worden eigengemaakte werkjes van de kinderen verkocht. De oudervereniging verzorgt de catering tijdens de kerstmarkt. In ons "restaurant" zijn allerlei lekkernijen te koop, zodat de ouders met hun kinderen op school kunnen eten. De opbrengst van de kerstmarkt is altijd voor een goed doel. Dit doel wordt gekozen door het team. Op de kerstmarkt vindt u een stand met informatiemateriaal over dit goede doel.

Tijdens de kerstviering is de oudervereniging aanwezig om hand en span diensten te verlenen. Ook verzorgt de oudervereniging de inkopen, zoals de tafelkleden, servetten, kaarsjes, kerstpresentjes, het drinken voor de kinderen enzovoorts.

Na afloop van de kerstviering is de oudervereniging op het schoolplein aanwezig om de ouders een glaasje glühwein aan te bieden en te proosten op een prettige vakantie en een goed uiteinde.

 

Fancy fair

Om het jaar organiseert de oudervereniging samen met het team een Fancy Fair. Meestal als afsluiting van het grote schoolproject. De opbrengst komt geheel ten goede aan de leerlingen van de Kelderswerf.

Tijdens de Fancy fair is er in iedere klas een tentoonstelling over het project, gemaakt door de kinderen. Tevens is er in iedere klas een spel of activiteit te doen. De kinderen kunnen hiervoor een spelletjeskaart kopen, waarop de spelletjes staan aangegeven.

Er is een restaurant met vele lekkere hapjes en drankjes, waar mogelijk aangepast aan het thema.

Er is een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

 

Afscheidsavond groep acht

De oudervereniging is aanwezig, verzorgt de inkopen en doet de catering voor de afscheidsavond van de groep acht leerlingen.

Alle groep acht leerlingen krijgen na afloop van de musical een boek namens de oudervereniging aangeboden als herinnering aan onze school.

 

Jantje Beton loterij

In mei wordt de Jantje Beton loterij gehouden voor de leerlingen van de bovenbouw. Alle oudste kinderen uit een gezin krijgen een lotenboekje mee naar huis. Als ze hun loten hebben verkocht kunnen ze eventueel een nieuw boekje met loten ophalen. Voor hun inzet ontvangen de kinderen een presentje. De helft van de opbrengst is voor onze school. De andere helft voor Jantje Beton. 

 

Kledingactie

De oudervereniging organiseert in het najaar en het voorjaar een kledingactie. Dit in samenwerking met inzamelingsbedrijf met "Bag 2 school". Een maand lang kunnen kleding, schoenen, knuffels en dergelijke worden ingeleverd in de schuur van de onderbouw.

We maken bekend wanneer de actie is door middel van aanplakbiljetten en een aankondiging in de info. Tevens krijgen de kinderen een blauwe zak mee naar huis, waarop de uiterste inleverdatum vermeld staat en waarin de kleding kan worden ingeleverd. Heeft u extra zakken nodig? Dan mogen dit natuurlijk ook gewone vuilniszakken zijn.

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen voor de kinderen.

 

Versieren

We versieren de school voor allerlei feesten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, maar ook bijvoorbeeld voor de kinderboekenweek. Dit is altijd veel werk. Daarom vragen wij voor sommige versieractiviteiten hulp van andere ouders.

 

Hulpouders

De organisatie van sommige activiteiten vraagt veel tijd en inzet van de ouderverenigingsleden.

Daarom roepen wij voor sommige activiteiten de extra hulp in van andere ouders. Enkele voorbeelden hiervan zijn het versieren en voorbereiden voor Sint en Kerst, hulp op de kerstmarkt of de Fancy Fair.

Voor de activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken, hangen we bij iedere groep intekenlijsten op. Wij rekenen dan op uw komst.

 

Medezeggenschapsraad

downloaden

Goed om te weten

Interne contactpersoon klachtenprocedure/ vertrouwenspersoon

Op iedere Allure school is een interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon aangesteld. De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionari ... Lees verder >>

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen presteren beter en hun welbevinden neemt toe naarmate ouderbetrokkenheid toeneemt.

We spreken van ouderbetrokkenheid wanneer uit het gedrag van ouders blijkt dat zij een gedeelde verantwoordelijkhei ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.