OBS De Kelderswerf | Weerestraat 70 | 1713 VC Obdam
Ouderbetrokkenheid

Leerlingen presteren beter en hun welbevinden neemt toe naarmate ouderbetrokkenheid toeneemt.

We spreken van ouderbetrokkenheid wanneer uit het gedrag van ouders blijkt dat zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de schoolontwikkeling van hun kind(eren). Dat houdt in dat een ouder (emotioneel) betrokken is bij de ontwikkeling van de hun kind(eren), hun school en de hun leerkrachten. Zij tonen belangstelling, scheppen thuis voorwaarden om te leren en begeleiden hun kind(eren) als dat nodig is. Ook bezoeken zij ouderbijeenkomsten en tonen respect voor de leerkrachten; kortom ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af.

Via onderstaande link kunt u onze visie op ouderbetrokkenheid lezen. Ook wordt vermeld op welke wijze dit terug te zien is binnen de school.

 

visie op ouderbetrokkenheid

 

Op deze website kunt u via Home --> downloads, diverse verslagen terugvinden die met dit onderwerp te maken hebben (b.v. die van de koffie- en theemomenten, het panelgesprek over rapporten e.d.)

Medezeggenschapsraad

downloaden

Goed om te weten

Interne contactpersoon klachtenprocedure/ vertrouwenspersoon

Op iedere Allure school is een interne contactpersoon/ vertrouwenspersoon aangesteld. De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionari ... Lees verder >>

Ouderbetrokkenheid

Leerlingen presteren beter en hun welbevinden neemt toe naarmate ouderbetrokkenheid toeneemt.

We spreken van ouderbetrokkenheid wanneer uit het gedrag van ouders blijkt dat zij een gedeelde verantwoordelijkhei ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.